Wie zijn wij?

Stichting Jongerenrechtbanken leidt leerlingen van een school op om zelf licht strafbare feiten en conflicten binnen en rondom school op een herstelgerichte/duurzame manier op te lossen. Het is een project van, voor en door jongeren zelf.

Onze missie

Jongeren zelf verantwoordelijk maken voor het oplossen van incidenten en conflicten op een duurzame manier om herhaling te voorkomen, op basis van herstelrecht-principes.

Hoe doen we dat?

Na een incident komt de jongerenrechtbank bij elkaar om met alle betrokkenen - dus de beschuldigde(n) en de benadeelde(n) - een duurzame oplossing te zoeken die gericht is op herstel, zonder tussenkomst van politie of justitie.

Waarom bestaan we?

Sociaal

Draagvlak binnen een groep/school vergroten voor het samen oplossen van incidenten of conflicten met alle betrokkenen.

Educatie​

Jongeren maken op jonge leeftijd kennis met het rechtssysteem. Ze leren communicatievaardigheden en worden door deelname conflictvaardig.

Maatschappij

Stimuleren van een vreedzame samenleving en goed burgerschap.

Justitie

Om het herstelrecht niet als een alternatief voor het strafrecht te positioneren, maar als zinvolle aanvulling of alternatieve afdoening na lichte vergrijpen.

Voor wie is dit belangrijk?

– Verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen stijgt 
– Kennismaking met juridische vak voor mogelijke toekomst
– Communicatieve & burgerschap vaardigheden uitbreiden en verbeteren
– De betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen school (gemeenschap) wordt vergroot en versterkt

– Buiten jeugdstrafrecht houden
– Erkennen hun eigen verantwoordelijkheid in het incident
– Veilig en betrouwbaar orgaan voor en met leerlingen
– Herhaling voorkomen door ‘peer pressure’

– Beter doordringen tot je kind, doordat leeftijdsgenoten oordelen, meedenken en meevoelen
– Kinderen worden meer betrokken bij de school, het schoolklimaat en de veiligheid op school
– Kinderen krijgen extra kansen om kennis te maken met het rechtssysteem, communicatievaardigheden en conflicthantering

– Voor een betrokken en veilige schoolcultuur
– Leerlingen worden meer betrokken bij de school, het schoolklimaat en de veiligheid op school
– Beter doordringen tot conflictpleger, doordat leeftijdsgenoten oordelen, meedenken en meevoelen
– Het empathisch vermogen wordt vergroot. Leerlingen leren meedenken en meevoelen
– Leerlingen krijgen extra kansen om kennis te maken met het rechtssysteem, communicatievaardigheden en conflicthantering
– Leerlingen ontwikkelen burgerschapsvaardigheden

– De impact van jongeren onderling is veel groter, daarmee toekomstgericht en voorkomt herhaling.
– De actieve betrokkenheid van de cirkel van impact draagt bij aan een hoger draagvlak voor de oplossing en stimuleert daarmee een vreedzamere samenleving.

Geïnteresseerd?