Onze visie

Wij zien een toekomst waarin de jongerenrechtbanken een vaste plek in het bestel heeft. 
Het wordt een vast onderdeel in de gemeenschap om met licht strafbare incidenten van jongeren om te gaan, zodat we gezamenlijk bouwen aan een vreedzame samenleving.

Group 26 Copy 2Created with Sketch.

Hoe zijn we ontstaan?

In 2006 wordt het idee geboren vanuit een initiatiefgroep van enthousiaste rechters en criminologen over de opzet van een Kinderrechtenhuis in Nederland. In de US bleek dit initiatief al jaren te bestaan met inmiddels 1100 jongerenrechtbanken. Twee rechters, Maria Leijten en Gaby Crince Le Roy, hebben vervolgens in 2011 een eerste bezoek gebracht aan het Red Hook jongerenrechtbank in Brooklyn (NY). Zij kwamen terug met de overtuiging dat jongerenrechtbanken ook in Nederland een groot succes konden worden. In 2012 wordt de Stichting Jongerenrechtbanken Nederland opgericht, publiceert een beleids- en projectplan en start de fondsenwerving. In 2014 start een pilot project bij vier Amsterdamse scholen die met succes wordt afgerond. Vanaf 2019 is het aantal scholen met een Jongerenrechtbank uitgebreid naar tientallen scholen in Nederland. Klik hier voor alle deelnemende scholen.

Samenwerking Halt

De Jongerenrechtbanken en Halt werken samen in de preventie en behandeling van jongeren die betrokken waren bij allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag of lichte strafbare incidenten.
Zo is er een gezamenlijk aanbod ontwikkeld waarin scholen voorlichting of een preventiespreekuur van Halt kunnen combineren met het begeleiden van een jongerenrechtbank. Klik hier voor het aanbod van Halt samen met de Jongerenrechtbanken. Ook doen we gezamenlijk onderzoek naar de werkwijze en effectiviteit van Jongerenrechtbanken in het voortgezet onderwijs of MBO.

Wie staat er aan het roer?

Stichting Jongerenrechtbanken wordt geleid door een management team (directeur en hoofd methodiek).  De directie is verantwoordelijk voor het algehele strategisch beleid, financiën (o.a. fondsen en gemeentelijke subsidies), kwaliteitszorg, nieuwe initiatieven en de samenwerking met Halt. Het Hoofd methodiek stuurt trainers of zittingsbegeleiders aan op de scholen is verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe trainers.

Stichting Jongerenrechtbanken werkt samen met Stichting Halt. Sinds 2024 is er sprake van een personele unie tussen beide stichtingen op het niveau van het bestuur en de Raad van Toezicht. 

Directie & projectteam

Jaap van der Spek

Directeur

Kim Roelofs

Hoofd methodiek en trainer

Gert-Jan Slump

STRATEGISCH-Adviseur

Bestuur & Raad van toezicht

Janet ten Hoope

Directeur-bestuurder

Stoffel Heijsman

Voorzitter RvT

Wrister Gommers

Rvt - commissie JRB

Veronique Achaoui

Rvt - commissie JRB

Rahima Mejres

Lid RVT

Marelva Bito - van Erp

Lid Rvt

Dominic Schrijer

Lid RVT

Margreet Fröberg

Lid RvT

Nieuws, informatie en onderzoeken

NIEUWS
April 2024 – Minister Weerwind bezocht Jongerenrechtbank van het Cartesius Lyceum in Amsterdam.

NOS Stories keek mee en maakte een reportage.


ONDERZOEK

20 maart 2024 – Nieuw landelijk jurdisch kader inzet Jongerenrechtbank

Met het OM, de politie en Stichting Halt heeft JRB een landelijk juridisch kader vastgesteld voor de inzet ervan.

NIEUWS
Maart 2024 – Burgermeester van Zaanen opent JRB in Den Haag

In het kader van Preventie met Gezag start de gemeente Den Haag met jongerenrechtbanken in de stad. 

ONDERZOEK
17 maart 2023 – Uitgangspunten voor een landelijk kader jongerenrechtbanken

Ter ontwikkeling van het landelijk kader schreef de UvA een advies over de reikwijdte van de Jongerenrechtbanken.

ONDERZOEK 
juni 2018 – Onderzoek UVLeiden

Een onderzoek uitgevoerd door Universiteit Leiden in opdracht van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland.

ONDERZOEK
September 2018 – Onderzoek Motivaction

Een pilotonderzoek uitgevoerd door Motivaction, research and strategy. 

Fondsen

Stichting Jongerenrechtbanken Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door steun van.

Documenten

De Stichting Jongerenrechtbanken Nederland heeft sinds 1 januari 2014 de ANBI-status.

Meerjarenbeleidsplan JRB 2020-2024

Stichting Jongerenrechtbanken Nederland Jaarrekening 2020

Uittreksel Kamer van Koophandel

Jaarrekening 2021