Onze visie

Wij zien een toekomst waarin de jongerenrechtbanken een vaste plek in het bestel heeft. 
Het wordt een vast onderdeel in de gemeenschap om met licht strafbare incidenten van jongeren om te gaan, zodat we gezamenlijk bouwen aan een vreedzame samenleving.

Group 26 Copy 2Created with Sketch.

Hoe zijn we ontstaan?

In 2006 wordt het idee geboren vanuit een initiatiefgroep van enthousiaste rechters en criminologen over de opzet van een Kinderrechtenhuis in Nederland. In de US bleek dit initiatief al jaren te bestaan met inmiddels 1100 jongerenrechtbanken. Twee rechters, Maria Leijten en Gaby Crince Le Roy, hebben vervolgens in 2011 een eerste bezoek gebracht aan het Red Hook jongerenrechtbank in Brooklyn (NY). Zij kwamen terug met de overtuiging dat jongerenrechtbanken ook in Nederland een groot succes konden worden. In 2012 wordt de Stichting Jongerenrechtbanken Nederland opgericht, publiceert een beleids- en projectplan en start de fondsenwerving. In 2014 start een pilot project bij vier Amsterdamse scholen die met succes wordt afgerond. Vanaf 2019 is het aantal scholen met een Jongerenrechtbank uitgebreid naar tientallen scholen in Nederland. Klik hier voor alle deelnemende scholen.

Samenwerking Halt

De Jongerenrechtbanken en Halt werken samen in de preventie en behandeling van jongeren die betrokken waren bij allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag of lichte strafbare incidenten.
Zo is er een gezamenlijk aanbod ontwikkeld waarin scholen voorlichting of een preventiespreekuur van Halt kunnen combineren met het begeleiden van een jongerenrechtbank. Klik hier voor het aanbod van Halt samen met de Jongerenrechtbanken. Ook doen we gezamenlijk onderzoek naar de werkwijze en effectiviteit van Jongerenrechtbanken in het voortgezet onderwijs of MBO.

Wie staat er aan het roer?

Stichting Jongerenrechtbanken wordt geleid door een management team en er wordt toezicht gehouden door het bestuur. Het management team bestaat uit een tweehoofdige directie en twee teamleiders. De directie is verantwoordelijk voor het algehele strategisch beleid, financiën (o.a. fondsen en gemeentelijke subsidies), kwaliteitszorg, nieuwe initiatieven en de samenwerking met Halt. De twee teamleiders sturen trainers of zittingsbegeleiders aan op de scholen en zorgen voor de planning. Ze zijn verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe trainers en zijn zelf ook trainer of zittingsbegeleider. De uitvoerende scholen met externe begeleiders en trainers vormen het projectteam. Zij zijn opgeleid door en werken onder de verantwoordelijkheid van het management team. Het bestuur heeft een toezichthoudende taak met als belangrijkste verantwoordelijkheden: het goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening, de begrotingen, het aanstellen en beoordelen van de directeur.

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Het bestuur is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden die zich betrokken voelen bij dit initiatief. Mocht je interesse hebben en je achtergrond is onderwijs, juridisch of consultancy, neem dan contact op met ons.

Directie en projectteam

Saskia Grotenhuis

Directeur

Jaap van der Spek

Directeur

Gert-Jan Slump

Adviseur

Kim Roelofs

Teamleider en trainer

Sterre Nelis

Teamleider en trainer

Gertjan van Valen

Trainer

Rebecca Luyf

Trainer

Minke Veltman

Trainer

Geertje Verschuur-Jansen

Trainer

Bestuur

Jeroen Recourt

Voorzitter

Wrister Gommers

Penningmeester

Isabeth Mijnarends

Bestuurslid

Veronique Achaoui

Bestuurslid

Judith Fisher

Secretaris

Nieuws, informatie en onderzoeken

ONDERZOEK:
17 maart 2023 – Uitgangspunten voor een landelijk kader jongerenrechtbanken

Ter ontwikkeling van het landelijk kader schreef de UvA een advies over de reikwijdte van de Jongerenrechtbanken.

NIEUWS:
7 maart 2022 – Wegwijzer Jeugd en veiligheid

Een artikel over de jongeren en het nemen van verantwoordelijkheid. 

ONDERZOEK: 
juni 2018 – Onderzoek UVLeiden

Een onderzoek uitgevoerd door Universiteit Leiden in opdracht van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland.

ONDERZOEK:
September 2018 – Onderzoek Motivaction

Een pilotonderzoek uitgevoerd door Motivaction, research and strategy. 

NIEUWS:
Publicatie vakblad

Publicatie in een vakblad voor docenten Maatschappijleer (Vincent de Geus).

Fondsen

Stichting Jongerenrechtbanken Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door steun van.

Documenten

De Stichting Jongerenrechtbanken Nederland heeft sinds 1 januari 2014 de ANBI-status.

Meerjarenbeleidsplan JRB 2020-2024

Stichting Jongerenrechtbanken Nederland Jaarrekening 2020

Uittreksel Kamer van Koophandel

Jaarrekening 2021